" we like steel "


Naša spoločnosť získala potrebnú certifikáciu TUV, ktorá je dôkazom spoľahlivosti a kvality našej práce.EN. 1090 - 1 
EX - 2


Skúšanie vizuálnymi metódami VT
Visual testing VT


Skúšanie kapilárnymi metódami PT
Penetrant testing PT