"Vy viete čo, my vieme ako"

EN. 1090 - 1 
EX - 2


Skúšanie vizuálnymi metódami VT
Vieual testing VT


Skúšanie kapilárnymi metódami PT
Penetrant testing PT